Uşaq Səfirlər Məclisinin üzvlərinə təlim

Uşaq Səfirlər Məclisinin üzvlərinə təlim

  • 15 Fevral 2023
  • admin

15 fevral tarixində Uşaq Səfirlər Məclisinin üzvlərinə və Uşaq Səfirlər Məclisinin məktəb nümayəndələrinə Etika Akademiyasının direktoru Günel İbrahim tərəfindən təlim keçirildi. 

Təlim müddətində auditoriyanı nitqimiz, duruşumuz və müxtəlif jestlər ilə cəlb etməyin və fikri düzgün aşılamağın yolları səfirlərə izah edildi.